O firmie

Ergin PVC Solutins Sp. z o.o. została założona w 2014 roku. Wcześniej zetknęliśmy się z zagadnieniem utylizacji odpadów PCW. Rozkład PCW stwarza poważne problemy z powodu uwalniania się dużych ilości HCl w trakcie procesu. Gorący HCl powoduje konieczność uwzględnienia rozwiązań związanych z korozją, oraz z powstawaniem niezwykle toksycznych dioksyn, dibenzofuranów oraz chlorowanych bifenyli. Udało się rozwiązać te problemy dostarczając technologię dwustopniowego rozkładu PCW (pierwszy etap – usunięcie HCl i drugi – spalenie odchlorowanego materiału z uzyskiem dużych ilości energii termicznej).

Druga dziedzina naszej działalności dotyczy nowoczesnych technologii transestryfikacji trójglicerydów w oparciu o katalizatory heterogeniczne. W tym obszarze opieramy się na badaniach własnych jak i najnowszych odkryciach w tej dziedzinie. Stworzyliśmy unikalne, bardzo obszerne opracowanie dostarczające najnowszych rozwiązań w tym zakresie.

Działalność opieramy na współpracy z kompetentnymi, wykształconymi fachowcami z Wrocławskich uczelni i przemysłu.